วิกฤตินี้ เราจะผ่านไปด้วยกัน เสริมความปลอดภัยให้กับธุรกิจ เพิ่มความมั่นใจของผู้ใช้บริการอีกหนึ่งโครงการของ Yushi ได้ผนึกกำลังระหว่างเอกชนและภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยจากเชื้อ Covid-19 ผ่านโครงการ สู้สู้สู้

สู้สู้สู้
คัดกรอง

สู้ที่ 1 : Check

สู้ด้วย C ที่ 1 : Check การคัดกรอง ทางโครงการได้สรรหานวัตกรรมที่ได้รับรองมาตรฐานทางการแพทย์รับรอง คัดกรองตรวจจับหาเชื้อ ก่อนเข้าใช้บริการ สร้างความั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการและเพิ่มความปลอดภัยให้กับกิจการให้มากขึ้น

สู้ที่ 2 : Clean

สู้ด้วย C ที่ 2 : Clean การขจัดเชื้อโรค มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ขจัดเชื้อโรคและแบคทีเรีย ไร้สารตกค้าง ไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัย มาตรฐานจากญี่ปุ่น และผ่านการรับรองจาก อย.

คืนสภาพ

สู้ที่ 3 : Clear

สู้ด้วย C ที่ 3 : Clear คืนสภาพ ได้ร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนานวัตกรรม การฆ่าเชื้อโรค กลิ่น,ฝุ่นควันและคืนสภาพอากาศบริสุทธิ์ ด้วยเครื่อง Ozonic ได้รับรางวัลนานาชาติจากศูนย์วิจัยต่างประเทศ ยังเป็นที่นิยมในยุโรป